Datalek

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is de bron
voor veel informatie in dit document en er wordt ook meermaals verwezen naar een pagina op Autoriteit Persoonsgegevens
.

Wanneer informatie in dit document afwijkt van informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, is de informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens altijd leidend.

Wat is een datalek?
Bij een datalek gaat het om ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persoonsgegevens. Maar ook om het ongewenst vernietigen, verliezen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens. Ook hierdoor kunnen de betrokken personen namelijk schade leiden.

Wat doet Studio Liefde als er een datalek is?

Als zorgverlener dient Studio Liefde na te gaan of dit datalek gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan nagwgaan worden door de stappen te volgen in dit document. 

Wanneer Studio Liefde aan de hand van de stappen besluit dat een datalek gemeld dient te worden, kijkt zij op de website van Autoriteit Persoonsgegevens, met name bij deze link

Daarnaast kan Studio Liefde de beroepsorganisatie, geschilleninstantie en of de instantie waarbij het (eventueel) elektronisch een cliëntendossier afneemt melden dat er sprake is van een datalek, maar hiertoe is Studio Liefde niet verplicht. Als laatste; neemt Studio Liefde  het feit dat er sprake is geweest van een datalek op in het cliëntendossier.